Hallitus

Puheenjohtaja                                           Varapuheenjohtaja

Tuire Leskinen                                            Irja Jussila

0400 - 325148

tuire.leskinen@gmail.com

 

Sihteeri/jäsenasiat                                   Taloudenhoitaja

Sakari Leino                                               Kirsi Rantanen

040 - 502 8604                                           

leinosa@dnainternet.net                      

Jäsen                                                         Jäsen

Marja-Leena Rantanen                              Irma Salonen

Jäsen

Marjo Hartikainen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n     R E K I S T E R I S E L O S T E

 

 1. Rekisterin pitäjä

 

Rauman seudun Omaishoitajat ry

Meijeritie 17

27230 Lappi

0400 – 32 5148

tuire.leskinen@gmail.com

Y-tunnus 2026739-4

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (pääkäyttäjä)

 

Sakari Leino, sihteeri ja jäsenasiat

leinosa@dnainternet.net

040 502 8604

 

 1. Rekisterin nimi

 

Omaishoitajat ja Oh-hallitus

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

 • toiminnasta tiedottamiseen
 • jäsensuhteen hoitamiseen

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • yhteystiedot (jäsenen sähköpostiosoite)
 • mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Sähköpostiosoitteet kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse, liittymiskortilta, sähköpostilla tai internetin kautta. Tiedot ilmoitetaan paikallisyhdistyksen rekisterin pääkäyttäjälle.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto

 

Liittymiskortit ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat tuhotaan heti sen jälkeen kun tiedot on välitetty Omaishoitajaliiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle

Ainoastaan sähköpostiosoite tallennetaan sihteerin käyttöön

 

Sähköisesti vastaanotetut tiedot

 

Sähköisesti vastaanotetut tiedot välitetään Omaishoitajaliiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle

Mahdollinen sähköpostiosoite tallennetaan sihteerin käyttöön ja muu aineisto poistetaan

 

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti salasanalla

 

 1. Tarkastus-ja kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja sähköpostirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna paikallisyhdistyksen jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           

                 

Tämä on tekstikappale. Voit lisätä tähän tekstiä ja kuvia.

Powered by Aava 3